A templom énekkara az 1950-es évek végén Erki-Kiss István kántorral